Postür Düzeltme

Postür Düzeltme

Postür düzeltme uygulamaları MAD Wellness sisteminin birinci seviyesinde yer alan medikal uygulamalar içerisinde uygulanmaktadır. Postür vücudun her hareketinde eklemlerin aldığı pozisyonların birleşimidir. Daha basit bir tanım olarak: Minimum çaba ile maksimum yeterlilik sağlayan duruşa postür denir. Postür yalnızca duruş anında değil, hareket anında da çok önemlidir. Postür; gereksiz enerji kullanımını, oluşabilecek sakatlıklar ve gereksiz ağrı oluşumuna doğrudan etki etmektedir. Postür bozuklukları şekildeki gibi üç farklı yönde bozulabilmektedir. MAD Wellness merkezlerinde yapılan postür analizleri kişilerin duruşlarının bozulma yönlerini ve kas dengesizliklerini tespit eder. Böylece kişiye özel hazırlanan egzersiz programları biyomekanikteki asimetrileri düzeltecek şekilde organize edilir ve kişiye özel uzmanlarla veya terapistlerle uygulanarak postür ve buna bağlı ağrılar düzeltilir.